YENİ İLKELERİN GETİRDİKLERİ

...

Dijital mecradaki gelişmeler ve sosyal medyanın doğuşu, 1999’da hazırlanan Doğan Yayın Grubu İlkeleri’nin güncellenmesini zorunlu hale getirmişti. Yeni ilkeler bir yılı aşan ve akademisyenlerin de katıldığı uzun bir çalışma sürecinin sonunda ortaya çıktı. Bu ilkelerin, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafından açıklanması, konuya verilen önemi gösterdi ve grup açısından bağlayıcılığının altını çizdi.

Yayın İlkeleri’nin yeni taraflarından biri, dijital alanda yapılan gazeteciliği ve sosyal medyayı da kapsaması. Sosyal Medya ile ilgili ilkelerde kurumun saygınlığı ile gazetecinin özgürlüğü dengesi gözetildi ve şeffaflık ilkesi benimsendi.

Nefret suçlarından telefon dinlemelerine, cinayetlerin pornografik anlatımından barış gazeteciliğine ve intihar haberlerine kadar daha birçok önemli yeniliği içeriyor ilkeler. Bu yenilikleri sıralamak uzun yer gerektireceği için sadece Doğan Grubu’nda, dolayısıyla Hürriyet’te çalışan gazetecilerin yeni dönemde uymaları gereken ilkelere dikkat çekmek istiyorum: