SOSYAL SORUMLULUKTA MEDYA

...

Farkındalık yaratmanın etkili kanalı

Gazetecilik, bilgi aktarma işidir. Hangi bilgilerin haber olacağı, hangilerinin olamayacağı konusunda “Haber değeri” kavramı yön gösterir biz gazetecilere. Haber değerinin temel ölçütü de “kamu yararı”dır.

“Kamu yararı” ölçütünün kullanılması, gazeteciliğin temel işlevine işaret eder. Zira gazetecilik insanlar için yapılır, her adımda toplumun çıkarı gözetilir. Bu nedenle de her gazeteci, sosyal sorumluluğunun bilincinde olmak zorundadır; mesleğini icra ederken bir an bile bu sorumluğunu unutmamalıdır.

Gazeteci, haberleriyle, röportajlarıyla toplumu bilgilendirip, uyarır, yönlendirir, kimi zaman dikkat çeker. 1980’lerin sonunda caretta caretta kaplumbağalarının ender üreme alanlarının Türkiye sahillerinde olduğuna dikkat çeken gazetecilerdi. Nükleer santrallerden altın madenlerinin protestosuna, suda çözünür deterjan kullanımına kadar birçok alanda çevre bilinci oluşmasına zemin hazırlayan 1990’ların medyasıydı. Tersane ve madenlerdeki iş kazalarına karşı önlem alınması çabaları, organ bağışı ve kadına şiddet kampanyaları da 2000’li yıllarda medyanın toplumda farkındalık yarattığı konuların başındaydı.

Dünyadaki örneklere ise hiç girmeyelim, saymakla bitmez. Şurası açık, medyanın uyarmasıyla birlikte o alanda faaliyet gösteren ticari kuruluşlar, önlem almak, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar.