1980 Haziranıydı gazeteciliğe başladığımda. 30 yılı aşkın bir süredir bu meslekteyim.  Haberlerin peşinden koştum; söyleşiler yaptım; kitaplar yazdım; haber müdürlüğünde bulundum; bunca yıldır hep gazetecilik faaliyetleri içinde oldum. 1 Nisan 2010'dan bu yana Hürriyet gazetesinin Okur Temsilcisi (Ombudsman) olarak görev yapıyorum.

Faruk Bildirici


 İSLAMİYETİN CAMİLERE ÇEKİLME VAKTİ GELDİ ÇATTI
 03 Ocak 2001, Çarşamba
 

KIRLANGIÇ YUVASI/57

İSLAMİYETİN CAMİLERE ÇEKİLME VAKTİ GELDİ ÇATTI

Sivas'ta 33 insan cayır cayır yakıldığında ``Bunun İslamiyet ile ilgisi yok'' denmişti. Gonca Kuriş ve onlarca insanın domuz bağıyla ş"[1]ldş[1]rş[1]lş[1]p ``mezar evler''e gş"[1]mş[1]ldş[1]ğş[1] ortaya ş[1]ıktığında da aynı savunma dile getirildi:

``İslamiyet ile ilgisi yok, bunlar Mş[1]slş[1]man olamaz!''

ş([1]stelik Sivas ve Hizbullah ile sınırlı bir savunma değildi bu. Ne zaman din adına terş"[1]r estirilse, ne zaman din adına cinayet işlense hep aynı jargon devreye giriyordu. ``Bunun İslamiyet ile ilgisi yok.''

Ne yazık ki, 11 Eylş[1]l, bu ``gş"[1]rmezden gelme'' eğiliminin Tş[1]rkiye'deki İslami cemaate ş"[1]zgş[1] olmadığını kanıtladı. Amerika'da ``İkiz Kuleler''e uş[1]aklarla saldırıp, ş[1]ş[1] binden      fazla insan ş"[1]ldş[1]rş[1]lş[1]nce İslam dş[1]nyası toplu olarak aynı savunmayı seslendirdi:

``Bunun İslamiyet ile ilgisi yok!''

İslam dş[1]nyasının sesi o denli gş[1]ş[1]lş[1] çıktı ki, George W.Bush ve ateşli mş[1]ttefiki Tony Blair de ``Bunun İslamiyet ile ilgisi yok'' sayıklamalarına katılmak zorunda kaldılar. İlk anda ``Haş[1]lı savaşı''ndan sş"[1]zetmesi, Bush'un gerş[1]ek dş[1]şş[1]ncesinin farklı olduğunun kanıtıydı ama ş[1]abucak toparladı kendini.

Geri adım atması, Afganistan'a başlattıkları savaşın ``Medeniyetler ş
[1]atışması'' noktasına taşınmaması amacından kaynaklanıyordu. Buna rağmen Batı dş[1]nyasından kimi itirazlar geldi. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve İtalyan gazeteci Oriana Fallaci'nin yaklaşımları bunlar iş[1]inde en ş[1]ok yankı uyandıranlar oldu.

Berlusconi ve Fallaci'nin sivri dilli sş"[1]zleri bile İslam dş[1]nyasının bir kez de dş"[1]nş[1]p kendine bakmasını sağlayamadı. İslam dş[1]nyası, terş"[1]r ve İslam arasındaki ilişki olup olmadığını nesnel biş[1]imde değerlendirmeyi bir kez daha reddetti. Her zaman olduğu gibi soruna `akıl' ile değil `dogma'larla bakıldı.

İslam dş[1]nyasından olup da ``İslamiyet ile hiş[1] mi ilgisi yok?'' sorusunu cesurca soran nadir isimlerden biri İranlı gazeteci Emir Taheri'ydi. O da ş"[1]zgş[1]rce kalem oynatabilmesini Paris'te yayımlanan Uluslararası Politika''nın editş"[1]rlş[1]ğş[1]nş[1] yapmasına borş[1]luydu. The Wall Street Journal'de yayımlanan ve Radikal'de de ş[1]evirisi yer alan yazısında, ``Sivas olayını'' ş[1]ağrıştıran saptamalarda bulundu:

``..Gş[1]nş[1]mş[1]z Mş[1]slş[1]man dş[1]nyası, bağnazlık, fanatizm, riyakarlık ve cehaletle dolu ve bunların hepsi Bin Ladin gibi caniler iş[1]in yeşerme ortamı yaratıyor.

Mş[1]slş[1]manlar iş[1]in bir inkar iş[1]inde olmaları hem tehlikeli hem de dş[1]rş[1]st bir tutum değil. İran'daki Humeyni yanlıları bir sinemada 600 insanı yaktıklarında ş"[1]rtbasş[1]ılar bunun İslam'la bir ilgisi olmadığını sş"[1]yledi.

Aynı ş[1]ete, Amerikalı diplomatları Tahran'da rehin aldığında yine aynı ş"[1]rtbas ediciler bunun İslam'la bir ilgisi olmadığını iddia etti. İntihar saldırıları Beyrut'u kan gş"[1]lş[1]ne ş[1]evirdiş^[1]inde bunun da İslam'la bir ilgisinin olmadığı sş"[1]ylendi.''

Taheri haklı. Kimileri inkar etse de, İran'da sinema yakanlar ile Tş[1]rkiye'de Madımak Otelini yakanların ve 11 Eylş[1]l'de uş[1]aklı saldırı dş[1]zenleyenlerin ortak paydası hep İslam.

Hepsi de cinayetleri İslam adına işlediklerine inanıyor, İslam ş"[1]ğretisinden besleniyorlar. ``Gş[1]nahkarları ve gavurları ş"[1]ldş[1]rerek Allah katında bş[1]yş[1]k sevap kazanacakları''ndan en ufak bir şş[1]phe bile duymuyorlar.

Bu uğurda bir adım daha atanlar ``cihadın sıra neferleri'' haline geliyorlar. O zaman da doğup bş[1]yş[1]dş[1]kleri snırıların hiş[1]bir ş"[1]nemi kalmıyor, nerede olursa olsun İslami cihat uğruna ş"[1]lmeye can atıyorlar! İlla Suudi Arabistan, İran ya da Afganistan'da doğmuş olmaları da gerekmiyor.

``Mş[1]slş[1]man ve laik tek ş[1]lke'' olmasıyla ş"[1]vş[1]nş[1]len Tş[1]rkiye'den yetişen fanatikler de ``cihat'' iş[1]in kalkıp yş[1]zlerce kilometre ş"[1]telere gidiyorlar. ş'[1]nceleri Bosna'da, ardından ş
[1]eş[1]enistan'da savaşan bu fanatiklerin son durağının Afganistan olduğu biliniyordu.

Bu gerş[1]eğin kanıtlarını, Fransız dergisi Le Nouel Observateur muhabiri, gş[1]nyş[1]zş[1]ne ş[1]ıkardı. Taliban saflarında savaşırken esir dş[1]şen Rizeli ``Talha'' ile Kabil'de yapılan sş"[1]yleşi, bu insanların ``kafa yapıları'' hakkında ş[1]arpıcı ipuş[1]ları veriyor:

``İslam iş[1]in savaşmak bir gş"[1]nş[1]l işi, Allah emridir. Allah yolunda ş"[1]lmek davaların en gş[1]zelidir. Şehit oluyor, cennete gidiyorsunuz. Allah'ın vaadi bu. Cennette genş[1], melekler kadar gş[1]zel kadınlar var. Orada, bakire kızlar benim olacak.

Savaşa gitmeye 1.5 yıl ş"[1]nce karar verdim. ş
[1]eş[1]enistan'a gitmek istiyordum ama sınır kapalıydı. Savaşmak iş[1]in burada kaldık. Dua ediyorduk. Kuran okuyorduk. Serbest kalırsam belki cihat iş[1]in ş
[1]eş[1]enistan'a giderim.''

Ne kadar garip gelirse gelsin, Talha'nşz[1]n sş"[1]zlerinin İslami dş[1]şş[1]nceye aykırı olduğunu kim sş"[1]yleyebilir? Tabi ki hayır. İnanmış bir Mş[1]slş[1]man, olsa olsa ş
[1]eş[1]enistan'da, Afganistan'da ``cihat'' olup olmadığını tartışabilir. Ama o kadar. ``Allah yoluna ş"[1]lmek davalarşz[1]n en gş[1]zelidir'' cş[1]mlesini tartışabilir mi? Asla.

İşte bu nedenle de ``Talha'' ile herhangi bir Mş[1]slş[1]man arasındaki fark, aslında ş[1]ok da bş[1]yş[1]k değildir. Farkı yaratan silahtır. Şş"[1]yle ki, ``Talha'', eline silah almış, ``Allah'ın iktidarını yeryş[1]zş[1]nde hakim kılma'' savaşı vermektedir. Eline silah almamış herhangi bir Mş[1]slş[1]man da aslında Allah'ın iktidarının sağlanması konusunda ``Talha'' ile paralel dş[1]şş[1]nceler taşır.

Neresinden bakarsanız bakın, bş"[1]ylesine paralellik olması da kaş[1]ınılmazdır. Ne de olsa, bş[1]tş[1]n tek tanrılı dinler gibi İslamiyet de yaşu[1]amın bş[1]tş[1]n alanlarını dş[1]zenleme iddiasını iş[1]inde barındırır. İslamiyetin vazettiği ilkelerin, bireyle tanrı arasındaki ilişkilerle sınırlı kalmaması da doğaldır.

Nitekim İslamiyet, yaklaşık 14 yş[1]zyıl ş"[1]nce doğduğunda devlet yş"[1]netimi dahil olmak ş[1]zere yaşamın bş[1]tş[1]n alanlarını dş[1]zenlemek iddiasıyla ortaya ş[1]ıkmadı mı? Elbette. ş'[1]yle olduğu iş[1]indir ki, ş"[1]nce Hz.Muhammet ve sonra da halifeler devlet yş"[1]nettiler. ``Allah adına'' fetihlere giriştiler!

Aradan yş[1]zyıllar geş[1]tikten sonra yeni sorular ortaya ş[1]ıktı. ``İslamiyet laiklik ve demokrasiyle bağdaşır mı?'' İslamiyet de bir inanış, bir ``dogma'' olduğuna gş"[1]re, 14 yş[1]zyıl ş"[1]nceki İslamiyet ile bugş[1]nkş[1] İslamiyet aynı olsa gerek. Doğuş dş"[1]neminde demokrasi ve laiklik ile bağdaştırılması asla mş[1]mkş[1]n olmayan İslamiyetin modern yaşamın yeni koşullarına kendini uyarlaması epeyce zor.

Zaten sorunun en ş"[1]nemli nedenlerinden biri de bu. Klasik İslamın vazettikleri ile modern dş[1]nya yaşamının gereklerinin ş[1]atışması. ``Cihat'' dedikleri şeyin asıl anlamı, laiklik ve demokrasi iş[1]lerine sindirememeleri. Yani ``İslamın siyasi iktidarını kurma'' hevesinden vazgeş[1]memeleri...

Eğer Mş[1]slş[1]man ş[1]lkelerde laiklik ve demokrasi var olacaksa, bu İslamiyeti savunanların gş"[1]nş[1]l rızasıyla olmayacak. Nasıl ki, Batı dş[1]nyası ortaş[1]ağ karanlığından ş[1]ıkmak iş[1]in ş[1]atışmak zorunda kaldı ve sonunda Hıristiyanlık kiliselere ş[1]ekildiyse İslam dş[1]nyası da eninde sonunda bu ş[1]atışmayı yaşayacak.

Hıristiyanlık gibi İslamiyet de bu yenilgiyi yaşamak zorunda. Yenilecek ki, devlet yş"[1]netme iddiasından vazgeş[1]ip camilere ş[1]ekilsin! Ancak bş"[1]ylece İslamiyet, sadece kişi ile tanrısı arasındaki ilişkileri dş[1]zenleyen bir ş"[1]ğreti haline indirgenmiş olur.

İslamın kendi ``rş"[1]nesansını'' kendisinin gerş[1]ekleştirmesini beklemek boş bir hayaldir...

3-9 Ocak 2002/Tempo


 
FRENLERİMİZİ BOŞALTIP DÜŞLERİMİZİ ORTALIĞA SALSAK
GONCASI RAFYALI GÜLLER
BÜTÜN HÜCRELERİNDE YAŞIYORDU ACIYI
HERKESİN NOSTALJİSİ KENDİNE GÜZEL
ÇIPLAK BEDENLERİ ŞİİRLE SARMAK
ORADA BİR PARK VARDI
BAK HELE NELER GELDİ ZELİŞ'İN BAŞINA
DOĞURGANLIĞA MI TAPALIM, AFRODİT'E Mİ?
ALÇAKÇA İŞLENMEYEN CİNAYET VAR MIDIR HAYATTA?
EŞİMİ ÖPERİM ÖPMEM SANA NE BE KADIN!
GÜVENLİ LİMANLARA SIĞINMAYI YEĞLEYENLER
SIRADAN ÖYKÜLER DE AĞLATIR
BIRAK YANINDAKİ ADAM LAF ETSİN
BAKKAL DEFTERLERİ NE GÜZELDİ
TEK DOLARLIK KALPAZAN OPERASYONU
SORGU LABORATUVARINDAKİ DANSÖZ
NE VOLKANLAR TAŞIRIM İÇİMDE BİLİR MİSİN?
ÇOK ŞÜKÜR BENİM OĞLUM KATİL DEĞİL
DERİNDİ BALIKÇININ GÖZLERİ
ŞAİRİN KOKU ALAMADIĞI VAZİYETTEYİZ
YAHU BİR GÜZEL ÜTÜLÜYOR Kİ DONLARIMI SORMA
KADERİMİN PATRONU, RUHUMUN KAPTANIYIM
TENCERE ELİNDE KELEPÇELEDİLER GENÇ KIZI
DAHA NE KÖTÜLÜKLER GÖRECEK SABRİYE NİNE?
İLKELER NAZİKTİR HER DAİM SULANMAK İSTER
AH O KOCA MEMELİ KADIN!
DNA TESTİ YAPIN HAKİM BEY!
İKİ DUDAK ARASINA SIKIŞMIŞ KİMLİKLER
ÇIĞLIK ÇIĞLIĞAYDI KUŞLAR
SANA KİRPİKLERİMİ BİRİKTİRDİM ALIR MISIN?
CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA 16 YILDIZIN İŞİ NE?
AMAN POPOSUNU PARMAKLAMAYIN!
AL YÜZÜĞÜM SENDE KALSIN
UÇAN LİDERLER KAÇAN KONGRELER
YES DE EMİNE HANIM
MÜDÜR BEYE NEDEN GÜNAYDIN DEMEDİN?
AŞKIN BİTTİĞİ YERDE BAŞLADI HASTALIK
AYI KONSERVE YERSE
DÖNECEKSEN DÖN ARTIK VE GÖR OLACAKLARI
SEVİŞMEK ERKEĞE ÖDÜLSE KADINA CEZA MI?
EN BÜYÜK BAYRAM BİZİM BAYRAM
MEĞER SİLAHLAR NE KADAR GEREKSİZ ZERZEVATMIŞ
MEDET EY TSE, GETİR ŞU İŞE BİR STANDART
SAFLARI SIKLAŞTIRALIM YENİ KAHRAMANLAR GELİYOR ESKİ YOLDAN
ÇARŞAFA BÜRÜNMÜŞ PARİSLİ KADININ KIVRAK YÜRÜYÜŞÜ
GÜNEŞİN ÜZERİNDE OYNAŞMADIĞI BİNADA OTURAN SİYASETÇİ
TÜRK ASKERİNİN KORE YOLCULUĞUNUN ÖYKÜSÜ
KÖKLERİNİ BU TOPRAKLARA SALANLAR DA KAÇIYORSA
YİNE KANI KANLA YIKAMASANIZ
ECEVİT, CALLAGHAN'IN 27 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİNİ DE HATIRLASA
ASKERLER SORGULANAMAZ DARBECİLER ASLA
DOKUNULAMAYAN KAPILARA SIKIŞMIŞ İNSANLIKLAR
CAMDAN ÖRÜLMÜŞ SINIRLAR KAFAYI VURUNCA ANLAŞILIR ANCAK
DİLERİM AİLE ALBÜMÜM SAHAFLARA DÜŞMEZ
OLAĞANLAŞAN OLAĞANÜSTÜLÜKLERE KARŞI AĞLAMA SEANSLARI
BİR ERKEĞİN HEDİYELERLE EVRİMİ
İSLAMİYETİN CAMİLERE ÇEKİLME VAKTİ GELDİ ÇATTI
NE AŞKLAR BİLİRİM GÖRKEMLİ İTİRAFLARA KURBAN GİTMİŞ
SANTİMETREKARECİ MEMDUH'UN UYANIK İŞLERİ
ÇIPLAKLIK SEVENLER GERÇEKLERİ DE GİYDİRMESELER YA
HİSSEDİLEN SICAKLIK VARSA HİSSEDİLEN ENFLASYON NİYE OLMASIN?
HANİ ALEVİLER LAİKLİKTEN YANAYDI?
BİR KURU GÜL KALMIŞTI ELİNDE
ŞİVE DİYENLER YARGILANSIN
ESSAH MI YANİ?
HERKES ŞEHİT HERKES KAHRAMAN
ÇETECİLER BAYRAĞI AŞAĞILADILAR
FOTOĞRAF TERÖRDEN GÜÇLÜ OLMASA...
ÖNGÖRÜLERİN BEREKETLİ TARLASI KURUDU
PKK İLE SAVAŞ KAZANILDI MI Kİ?
BAHAR YAĞMURLARINDA YIKANMADAN...
CEP TELEFONU HIRSIZI ÇOCUKLAR KOĞUŞUNDA
TANRI AŞKINA! BU SİZİN DE ÜLKENİZ!
ERDOĞAN'A ÇOK KONUŞMA CEZASI VERİLMELİ
KANADALILAŞAN TÜRKÜN VİCDAN AZABINA ÖVGÜ
KENDİNİ ÇOĞALTARAK YAŞAMAK YA DA CENAZELER
OSMANLI SEVDASINDA DANSÖZÜN YERİ
EKRANDA SEVİŞEN TÜRK KIZINI TÜRKLER DESTEKLERSE!
KÖTÜLÜKLERİ GÖRMEZDEN GELEREK YOKETME
TANRI BU ÜLKEYİ TESADÜFLERDEN KORUMASIN
KENDİ KENTİNDE KAYBOLMAK
SANIRSINIZ TARİH BİR OYUNCAK
İNSANA YATIRIM YAPMANIN ALBENİSİ
ÇINARLAR AYAKTA ÖLÜR GAZETELER DE
DEREYATAĞINA EV YAPARSANIZ YIKILIR
HEYECAN DA RUTİNLEŞİR
SEN HASTALIKLI KORUK GİBİSİN
DENİZDEKİ HAYALİ KIRMIZI ÇİZGİ
KAVUN KARPUZ MİSALİ SİYASET
ÖZKÖK: ÜNİFORMANIN ALTINDAKİ KİŞİLİK
NECDET TEKİN: PIRASA PROFESÖRÜ OLUR MU?
HÜSAMETTİN ÖZKAN: İKİLİ TEMASLAR UZMANI
AHMET VEFİK ALP: UÇUK PROJELER BAŞDANIŞMANI
DIŞ GÖREVDEN DÖNEN VEKİL
KOYUNLAR OTORİTEYE ÇAKTIRMADAN KARŞI ÇIKAR
TAHTERAVALLİDEN İNMENİN ZAMANI GELDİ
NABZA GÖRE ŞARKILAR
AKIP GİTMEKTEDİR SESSİZ HAYATLAR
GURKALAR EMRİNİZDE SAM AMCA
TARİHTEN İBRET ALMASI GEREKENLER
1 - 2
> >>>


© Tüm Hakları Saklıdır. 2018   |   fbildirici@hurriyet.com.tr